Wil jij meer harmonie met je paard?


Alles staat en valt met de relatie

De nadruk in mijn werk met paarden ligt op het relationele aspect: Zowel de relatie die je met jezelf hebt als ook jouw relatie met je paard. Tussen beiden bestaat een duidelijke wisselwerking. Je zult zien: Verbetert je relatie met jezelf dan verbetert ook de relatie met je paard.


Slechts één voorbeeld: Soms speelt een te grote prestatiegerichtheid ons parten. Er ontstaat ongezonde spanning. Dat heeft invloed op je hulpengeving, je zet je paard te veel onder druk. Of de prestatiegerichtheid leidt tot faalangst. Hierdoor ontstaan denkblokkades waardoor je inadequaat handelt.    

Angst

Over angst, of nou in het zadel of gewoon in de omgang met je paard, wordt onder ruiters weinig gepraat. We willen ons niet laten kennen. En toch is het onvermijdelijk


dat nu en dan in het contact met deze grote krachtige dieren, die ook nog eens onverwachts impulsief en heftig kunnen reageren gevaarlijke situaties kunnen optreden. Niet een ieder is met paarden opgegroeid en weet zo'n situatie meteen goed in te schatten of erop in te spelen. Angst is dan een normale en gezonde emotie, die ervoor zorgt dat we bezonnen met gevaarlijke situaties omgaan.

Maar soms is angst ook irreëel en kan te veel invloed hebben op ons denken. Dan zit de angst ons in de weg. Door onze gespannen spieren en verkeerde ademhaling geven we dit niet alleen aan het paard door, maar zitten bovendien te veel in ons hoofd. Gevolg: we verliezen het aanvoelend contact. Wat helpt om niet door angst in de weg gezeten te worden is leren bewuster met angst om te gaan. En natuurlijk helpt het als we paarden beter kennen en begrijpen.


    En hun als partner en vriend bejegenen. 

               

               


 

Opbellen