PRIVACYSTATEMENT

 

PAARD EN PSYCHOLOGIE, gevestigd te Arnhem, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe dhr.T. Kirst met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

1.    Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie dhr.T. Kirst persoonsgegevens verwerkt:

a.     bezoekers van www.paardenpsychologie.com

 

2.    Verwerking van persoonsgegevens

Dhr.T. Kirst verwerkt persoonsgegevens die:

tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van drs.T. Kirst zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt.


3.    Doeleinden verwerking

Dhr.T. Kirst verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a.     het verbeteren van de website www.paardenpsychologie.com; 

b.     het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers.

 

4.    Rechtsgrond

Dhr.T. Kirst verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrond:

toestemming voor het gebruik van cookies van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

 

5.        Verwerkers

nvt

 

6.        Persoonsgegevens delen met derden

Dhr.T. Kirst deelt geen persoonsgegevens met derden.

 

7.        Doorgifte buiten de EER

nvt

 

8.        Bewaren van gegevens

Dhr.T. Kirst bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Drs.T. Kirst hanteert in beginsel de volgende bewaartermijn voor bezoekers van de website: IP-adressen van websitebezoekers worden gedurende maximaal zeven dagen opgeslagen in zogeheten logbestanden. Dit doen we om cyberaanvallen te herkennen en af te weren. Daarna verwijderen we de IP-adressen weer.

 

9.        Wijzigingen privacystatement

Dhr.T. Kirst kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website PAARD EN PSYCHOLOGIE gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

10.     Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht dhr.T. Kirst te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met dhr.T. Kirst door een e-mailbericht te sturen naar kirst@paardenpsychologie.com

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop PAARD EN PSYCHOLOGIE persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met dhr.T. Kirst door een e-mailbericht te sturen naar kirst@paardenpsychologie.com. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Opbellen